www.najlepsia-skartacia.sk

 
    Sme spoločnosť zaoberajúca sa komplexným riešením papierového hospodárstva od výkupu papiera od domácností, firiem, zberných dvorov až po následnú recykláciu. Samozrejme, našou prioritou je skartácia dokladov, spisov, archívov od spoločností, štátnych inštitúcií. Skartujeme stupňom utajenia č.3.Tento stupeň je vhodný pre osobné dôverné dokumenty, či citlivé informácie.
 
 Od 1.7. 2015 spustila naša spoločnosť projekt Skartácia bezplatne. To znamená, že od určitého množstva si na naše náklady prídeme pre papier, zoskartujeme a vystavíme dôležité potvrdenie o skartácii. A to všetko BEZPLATNE!